Achtergrond

Dominee voor ongelovigen

Je fronst je wenkbrauwen: klopt dit wel?
Een dominee is toch voor gelovigen?

Wat moet een ongelovige met een dominee?
Dat heb ik niet bedacht, dat is zo gegroeid, toen ik nog gewoon dominee was.
Bij bruiloften en begrafenissen werden bijzonder boeiende gesprekken vaak ingeleid met de woorden “Ik ben ongelovig”.

Dat is heel wat anders dan onverschillig staan tegenover levensvragen, ongevoelig zijn voor spiritualiteit. Door deze ervaringen aangemoedigd heb ik al eens een pleidooi gevoerd om het woord ‘geloof’ af te schaffen. Het is zwaar geladen, dat stoot af. Het is vaag, niemand weet wat je nu precies bedoelt. Het is zo ingevuld dat alles lijkt vast te staan.

Dat is anders dan wat ik heb geleerd en ervaar.
‘Geloof’ verander ik al snel in het werkwoord ‘geloven’. Daar voel je meer beweging in, ruimte, flexibiliteit. Het is ook meer iets van jezelf.
Geloven is voor mij licht, bevrijdend, open.
Laat dat nu heel goed zonder ‘geloof’ beleefd en besproken te kunnen worden…

Ongelovigen zijn mensen die zich niet willen laten inkapselen in één of ander geloofssysteem. Die vrij willen zijn om hun eigen afwegingen en levenskeuzes te maken, zonder dat iemand of iets daarover oordeelt.
Ongelovigen geloven meestal wel ‘dat er iets is’ en willen dat ook niet verder invullen, dat zou teveel op ‘geloven’ gaan lijken.
Ongelovigen hebben niet minder hart voor medemens en samenleving dan gelovigen.
Filosofische gedachten, praktische wijsheden en zelfs spirituele ervaringen zijn ongelovigen niet vreemd.
Dit alles boeit me uitermate, er zijn verbindende thema’s in overvloed.

Daarover ga ik gedachten delen in m’n vlogs. Die zijn elke zaterdag (of eerder in de week) te vinden via deze site. Onderwerpen hiervoor krijg ik graag aangereikt.
Daarbij zoek ik in gesprekken naar uitwisseling en verrijking.

Wat zou ik ongelovigen kunnen bieden?
Eigenlijk hetzelfde als wat een dominee aan gelovigen biedt.
Een brede universitaire opleiding, aangevuld met specialistische studies. Een flinke ervaring in  het gesprek over de grote levensvragen, dilemma’s, onoplosbare situaties. Dat in een veilige omgeving van geheimhouding met de (wettelijke) bescherming van de vertrouwenspersoon.
Daarbij heb ik veel met religieuze en spirituele muziek, meditatie en bezinning. Daarnaast ben ik actief als wandelcoach en ritueel begeleider (zie www.advisie.org).

M’n mission-statement is: ik geloof in mensen

Ad