Niet Af tellen maar Op tellen

Deze tweede volg daagt je uit om bij de jaarwisseling niet AF te tellen maar OP te tellen…..

Kerst zonder kerk

Is er Kerst buiten de kerk?
Bij een uitgebrande kerk zoekt deze vlog
naar het kerstgeheim en kerstgevoel